ច្បាស់ការហើយ! ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បើកអង្គប្រជុំ ផ្អាកទទួលក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រភេទ១ដុល្លារ ២ដុល្លារ និង៥ដុល្លារ

= 154
This image has an empty alt attribute; its file name is newpro4newcustomer.gif

ភ្នំពេញ៖ តាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែឧសភាព ឆ្នាំ២០២០ នេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញអគ្គនាយកហិរញញ្ញិកនៃបណ្ដាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយរូប ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពី ការផ្អាកទទួលយកក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រភេទ១ដុល្លារ ២ដុល្លារ និង៥ដុល្លារ។

ដោយឡែក​កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើការដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃ​កម្ពុជា ក្នុងការសិក្សាពីបញ្ហាប្រឈម និងវិធានការដោះស្រាយ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំពោះមូលហេតុដែលធនាគារជាតិសម្រេចបើកការប្រជុំ ស្តីអំពីការផ្អាកទទួលយកក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដែលបានចែងនៅខាងលើនេះ គឺយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេ ដោយរង់ចាំការបកស្រាយពីធនាគារជាតិផងដែរ៕

សូមអានសេខក្តីលម្អិត ដែលបានចែងដូចខាងក្រោម៖

156
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Follow by Email
Facebook