ការសាកថ្មទាំង ៥ យ៉ាងនេះអាចធ្វើឲថ្មទូរស័ទ្ទ Iphone របស់អ្នកឆាប់ខូច

= 193

ដាក់ប្រាក់ចាក់បាល់ ជាមួយ AFBCASH ដាក់ 10$បាន​ 22$ លំអិត៖ www.afbcash. com Tel: 089 752 818

afbcash

អ្នកប្រើ iphone ផាគច្រើនតែងតែរអ៊ូថាថ្មមិនសូវកាន់ ថ្មឆាប់អស់ កត្តាទាំងនេះហើយដែលអ្នកទាំងអស់មិនបានដឹងថាសកម្មភាពរបស់អ្នកធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាកត្តាដែលបណ្ដាយឲថ្ម iphone ឆាប់ខូច ហើយខាងក្រោមនេះនិងបង្ហាញពីការទម្លាប់អាក្រក់របស់អ្នកដែលធ្វើឲថ្មឆាប់អស់និងខូច៖

១, សាកថ្មរហូតដល់១០០%

អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹងទេថាការសាកថ្មឲពេញ១០០%នេះវាក៏េជាកត្តាមួយដែលកំពុងតែបំផ្លាញថ្មរបស់លោកអ្នក ព្រោះអ្នកគិតថាការសាកថ្មបែបនេះធ្វើឲថ្មកាន់បានយូរ ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនដូចអ្វីអ្នកគិតនោះទេ អ្នកគួរតែសាកថ្មចាប់ពី​៣០%-៨០% ទើបល្អ។ការសាកថ្មពី ៣០%-៨០% នេះវាល្អជាងសាកពីសូន្យដល់ពេញ។

២, ទុកថ្មដល់អស់ទើបបញ្ចូល

ថ្ម​ប្រភេទ Lithium ion នឹង​ឆាប់​ខូច នៅ​ពេល​ដែល​វា​ធ្លាក់​ដល់​កម្រិត​ថាមពល​ទាប ( 0 ) ។ ដូច្នេះ អ្នក​គួរ​ចៀសវាង​ចាំ​កុំចាំដល់​មាន​សញ្ញា “low battery” លោត​បង្ហាញ ទើប​ចាប់​ផ្ដើម​សាកធ្វើបែបនេះអាចឲថ្មរបស់អ្នកខូចនិងមិនសូវកាន់បានយូរ។

៣, សាកថ្មនៅកន្លែដែលមានកម្តៅក្តៅ

ការសាកថ្មបានធ្វើឲទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្តោស្រាប់ទៅហើយ ហើយប្រសិនបើអ្នកសាកនៅកន្លែងដេលមានកម្តៅថែមទៀតនោះអាចធ្វើឲថ្មកាន់តែក្តៅ និងអាចក្តៅខ្លាំងរហូតដល់ប៉ោងថ្ម ឬអាចផ្ទុះក៏ថាបានដែរ។

៤, សាកថ្មដោយមិនដោះស្រោមទូរស័ព្ទចេញ

វាដូចនិងចំណុចទីបិដែរ ព្រោះថាពេលដែលថ្មសាកទូរស័ព្ទក្តៅ ហើយបើអ្នកមិនដោះស្រោមនោះចេញនោះទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនិងកាន់តែក្តៅ នេះជាហេតុដែលធ្វើឲថ្មប្រភេទ Lithium ion មិនសូវកាន់​និងឆាប់ខូច។ ប៉ុន្តែ​បើ Smart Battery Case របស់​ Apple មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ខុស​ពី​ស្រោម​ដទៃ​លើ​ទីផ្សារ ព្រោះវា​មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​​ថ្មក្ដៅ​ខ្លាំង និង​ខូច​ថ្ម​នោះ​ឡើយ។

៥, ប្រើខ្សែសាកអាយ ( Copy )

ខែ្សសាកថ្មហ្សុីនរបស់ Apple វាមានមុខងារជួយផ្តាច់ចរន្តនៅពេលដែលថ្មពេញ ១០០% ប៉ុន្តែខ្សែសាកអាយដែលលក់នោលើទីផ្សារគឺមិនមានមុខងារពិសេសនេះទេដូច្នេះវានិងធ្វើឲថ្មកាន់តែក្តៅនិងប៉ោង ហើយឆាប់ខូច។

192
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Follow by Email
Facebook